porozumění tématu …

čas od času se ke mně v různých obměnách a z různých důvodů vrací jedna a táž otázka. musí projektový manažer rozumět oblasti, ve které řídí projekt?
Den ganzen Beitrag lesen…