projekt a check-listy: díl druhý

když jsem otevíral tuto sérii, nečekal jsem, že mi potrvá rok a půl, než se dostanu k napsání dalšího pokračování. ale život (a stejně tak i projekt) jde málo kdy tou naplánovanou cestou. ostatně proto máme change a risk management, ale o těch až někdy jindy :-)
Den ganzen Beitrag lesen…

PMO: Role projektové kanceláře a je vůbec potřeba?

Projektové řízení se ve většině organizací (čti středních a velkých společností) stává postupně zavedeným pojmem, a tak se dnes stále více skloňuje také pojem Projektová kancelář, či PMO.
Den ganzen Beitrag lesen…

Úkol nebo projekt?

Řízení pomocí projektu: posun úřednického paradigmatu

Úřady a organizace státní správy a samosprávy jsou již tradičně organizovány přísně hierarchicky a mají dobrou tradici v řízení formou úkolů. Strukturovaná hierarchie, specializace a jasné funkční vymezení jednotlivých míst v této hierarchii je pro úlohy s jasně vymezeným, dobře strukturovaným zadáním ideální. Úřady byly vždy doménou rutinních činností.
Den ganzen Beitrag lesen…