Archive for the Category Napsáno pro jiné

 
 

it není navoněná zdechlina; jen rychlá sekretářka …

v článku „prospěla krize ict projektům?“ se tomáš meloun zamýšlí nad tím, proč v době krize nestartují nové projekty. pokusím se jeho úvahu stručně shrnout a současně vyargumentovat, proč považuji tomášovu otázku za nesprávně položenou a proto i jeho vývody za chybné.
Den ganzen Beitrag lesen…

Metodika & nástroj

Na lednovém ca fóru v Praze jsem přednesl krátkou přednášku o vztahu mezi metodikou a nástrojem v projektovém řízení.
Den ganzen Beitrag lesen…

Úkol nebo projekt?

Řízení pomocí projektu: posun úřednického paradigmatu

Úřady a organizace státní správy a samosprávy jsou již tradičně organizovány přísně hierarchicky a mají dobrou tradici v řízení formou úkolů. Strukturovaná hierarchie, specializace a jasné funkční vymezení jednotlivých míst v této hierarchii je pro úlohy s jasně vymezeným, dobře strukturovaným zadáním ideální. Úřady byly vždy doménou rutinních činností.
Den ganzen Beitrag lesen…