Co je PM Blog

PM Blog vznikl jako platforma pro všechny, kdo se zajímají o dění v oblasti řízení projektů. Jeho cílem je zprostředkovat pohled na projekty, jejich smysl, způsoby a jednotlivé aspekty jejich řízení a další příbuzná témata v souvislostech, které nejsou vždy zcela zjevné a jejichž probádání může přinést novou kvalitu čtenářova pohledu na celou problematiku.

Projekt vnímáme jako nástroj, jeho řízení pak jako řemeslo. A každé řemeslo, má-li být vykonáváno opravdově, musí být založeno na dokonalé znalosti a porozumění nástroji. Doufáme proto, že i díky PM Blogu bude obecné zvládnutí projektového řemesla o něco lepší …